Dimetoka’da Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin Minaresine Yunan Bayrağı Astılar

597 yıllık Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin minaresine Yunan bayrağı astılar. Dimetoka’da bulunan ve Avrupa’daki en eski Osmanlı camisi olan 597 yıllık Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine Yunan bayrağı astılar. Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce dün gece Dimetoka’da bulunan ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası’nın listesine aday olan ve yakından takip edilen Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine Yunan bayrağı asıldı. Dimetoka (Didimotiho) Belediye Başkanı Romilos Haciyannoğlu Selanik radyosuna bağlandı ve yaşanan bu olay ile ilgili yaptığı değerlendirmede, bayrağın Cuma akşamı minarede olmadığını,   olayın Cumartesi gece yarısı veya sabaha karşı yaşandığını dile getirdi. Bölge ha

Dünya Üzerinde Beni Kurtaracak Bir Müslüman Yok Mu?

Afiye Sıddıki, ABD tarafından şüpheli bulunan ve Afganistan'dan Amerika'ya kaçırılan bir Pakistan vatandaşı. Kendisi hakkında uydurma suçlar isnat eden Amerika, adil bir yargılama yapmayarak ve dahası hapishanede işkence ve tecavüz edilmesine göz yumarak insan haklarını ihlal etmektedir. Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olan bizler bu adaletsizliği asla kabul etmiyoruz. Kardeşi, Afiye Sıddıki'nin ABD'de çıkarıldığı mahkemede, "Dünya üzerinde beni kurtaracak bir Müslüman yok mu?" şeklindeki feryadını dile getiriyor. Müslümanlar olarak yeniden hakkı tesis etmek ve bu zulmün bir an önce sona ermesi temennisiyle... ... Afiye Sıddıki, Pakistanlı bir bilim kadını idi.

Allah'ın Rahmeti

"Kulum bir günah işledi ve fakat günâhı bağışlayacak veya bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi." 422. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, Allah Tebâreke ve Teâlâ'dan naklederek şöyle buyurmuştur: Bir kul bir günah işledi de "Allahım, günâhımı bağışla" dedi mi, Allah Tebâreke ve Teâlâ: - "Kulum bir günah işledi ve fakat günâhı bağışlayacak veya bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi" der. Sonra kul tekrar günah işledi de "Rabbim, günâhımı bağışla" dedi mi Allah Tebâreke ve Teâlâ: - "Kulum bir günah işledi ve fakat günahı bağışlayacak veya bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu

Benim Sırrım! Gönenli Mehmet Efendi'nin Bir Hatırası

Ya Rabbi! Kuşluk senindir, güzellik senindir, nimet ve her şey senindir. Eğer rızkım gökte ise yere indir. Yerde ise çıkar. Uzakta ise yaklaştır. Haram ise helâl et. Dar ise genişlet ve elime ilet. Gönenli Mehmet Efendi, Sultan Ahmet Camii’ne tayin edilince çevreyi incelip, fakir ve düşkün kimseleri bulup ilgilenmek ister. O civarda oturan âmâ bir kimseyi tespit edip ziyaretine gider ve selam verdikten sonra: – Efendim ben Sultan Ahmet Camii’ne imam olarak geldim. Hem sizi ziyaret etmek hem de üzerime düşen bir görev varsa onu ifa etmek isterim, der. Âmâ adam: – Allah razı olsun, hoş geldiniz der. Hoca efendi: – Maaşınız falan var mı? diye sorar. – Hayır, yok cevabını verince Hoca efendi: –

ABD'li eski Bakan yardımcısından çarpıcı açıklama: Trump, Erdoğan'ı örnek almalı!

BD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, corona virüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bryza, Türkiye'nin corona virüs pandemisi ile mücadeledeki başarısına dikkat çekerken Trump'ın Başkan Eroğan'ı örnek alması gerektiğini belirtti. Bryza, Türkiye'nin salgınla mücadele ederken ekonomisini de yıkıcı etkilerden koruduğuna dikkat çekerek ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesinde bunun başarılamadığını kaydetti. Türkiye'nin salgın ile başarısını ölüm oranlarının da ortaya koyduğunu belirtti. İşte detaylar... ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, düşünce kuruluşu Atlantic Council'de k

Fatih Sultan Mehmet Han Konuşuyor

İstanbul'un Fethi'nin 567. yılını idrak ediyoruz. Bu güzel günde ülkemizin yetiştirdiği en mühim mütefekkir adamlarından olan Nurettin Topçu'nun Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin ağzından kaleme aldığı hitabeti sizlerle paylaşıyoruz. Her birimizin kendine düşen payı alması ümidiyle... Beşyüz yıl önce bana kılıcımın hediyesi olan bu ülkenin semâlarında, bugün nail olduğum "ba'sü ba'de'l-mevt" sırriyle etrafıma bakıyorum. İstanbul, asırların değiştirdiği bir şehir. Evladım taşra mülkünün vârını ona harcamışlar. Onun şimdiki binalarının yanında Topkapı sarayımız, eski bir medrese halinde kalmış. Bizden sonrakiler nefislerine hizmet etmişler. Biz cami, medrese, çeşme, imâret yaptırdık. Onlar

Bisikletle Hacca Gitmek

Türkiye'nin dörtte üçünü bisikletiyle gezip vaaz hocalığı yapan Mehmet Neşet Öz'ün bisikletiyle yaptığı ilginç hac yolculuğu. İyi okumalar... “Bisikletiyle hududu kaçak olarak geçen ve hacı olan takkeli ve aksakallı Mehmet Neşet Öz, seyyar bir vaiz, dönüşte Cilvegözü sınır kapısından tevkif edilmiştir.” yazıyor eski bir gazete kupüründe. Hemen dikkat kesiliyorum! Bisikletle uzun mesafeleri aşmak hakkında yazmak isterken denk gelen bu haberi ilginç kılan asıl detaya geliyorum. 1964 yılına dair bu haberin devamında Sakarya ili Kargalıhanbaba köyünden olan Neşet Öz’ün bilgileri yer alıyor. 56 yıl önce Hendek, Kargalıhanbaba’dan yola çıkıp hacca giden Neşet amca, bugün kendi aramızda yaptığımız

Osmanlı Tıbbının Altın Kuralı "Az Ye"

Az yemek bir yandan bizi hastalıklardan korurken bir yandan da sağlık kalitemizi artırmamıza yardımcı olur. Nihayet dergisinden Merve Akbaş'ın Prof. Dr. Ayten Altıntaş'la yapmış olduğu söyleşinin kısa bir bölümünü istifadenize sunuyoruz. İyi okumalar... ... İklim, yani çevresel faktörler, bağışıklığımızı etkiler mi? Kadim tıbba göre temiz hava ve yaşanan yerler bağışıklık sistemimizi çok etkiler. Eskiden bir topluluk yeni bir beldeye yerleşecekleri zaman mutlaka hekimlerden yardım alıp öyle yer seçerlermiş. Bu âdet dünyanın her yerinde böyle imiş. Bu nedenle daha çok dağlık yerleri tercih ederlerdi. Daha önce de söydediğim gibi rüzgârların insan bedenindeki etkisini çok iyi biliyorlardı. Öze

Abdullah Azzam'ın Vasiyeti

Müslüman kadınlar! Sakın rahat ve lüks düşkünü olmayınız. Çünkü rahat ve lüks cihadın düşmanıdır. Çünkü rahat ve lüks beşerin ruhunu telef eder. Temel ihtiyaçlarınızdan fazla şeylerden uzak durunuz. Zaruri şeylerle yetininiz. Müslüman kadınlar! Sakın rahat ve lüks düşkünü olmayınız. Çünkü rahat ve lüks cihadın düşmanıdır. Çünkü rahat ve lüks beşerin ruhunu telef eder. Temel ihtiyaçlarınızdan fazla şeylerden uzak durunuz. Zaruri şeylerle yetininiz. Çocuklarınızı ağır şartlara yiğitliğe kahramanlığa ve cihada alıştırınız. Bu esaslar üzere eğitiniz. Evleriniz aslan inlerini andırsın. Tağutlar tarafından boğazlansın diye yeyip semiren tavukların kümesi olmasın. Çocukların kalbine cihad sevgisini

Bir Fatih Nasıl Yetişir?

Tarihimizde her yaştan insanımıza rol model olabilecek pek çok şahsiyet mevcuttur. Bunlardan biri de hiç şüphesiz Fatih Sultan Mehmed Hazretleridir. Onun asırlar sonra bile numune-i imtisal olmasının pek çok sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi de onu yetiştiren aile ortamı ve annedir. Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleminden "Bir Fatih Nasıl Yetişir?", hep birlikte okuyalım. "Bakmayın bugünümüzün insan kaynakları açısından çorak gibi görünmesine... Bu millet, geçmişte, insanlık tarihinde varlığını ölümünden sonra da devam ettirebilmiş, hayatıyla ve eserleriyle arkasında "hoş bir sadâ" bırakabilmiş pek çok "büyük insan" yetiştirdi. Kimi kahramanlığı, kimi adaleti, kimi ilmî dirâyeti, ki

Yeni Dünya Düzeninde Tıp ve İlaçlar

Yeni bir düzen beklentisi, aşı ve ilaç balonunun uçurulduğu bugünlerde, dev ilaç firmalarından siz hiçbir açıklama okudunuz mu? Okumazsınız, zira onlar konuşmaz, icraat yapar. Onların sözcüleri Bill Gates ve Dünya Sağlık Teşkilatı gibi paravan kuruluşlardır. Konuşup neden açık versinler ki, maşa kullanmak varken? ... Söz konusu mafyatik uygulamaların en barizi, en etkileyici rakipleri Hindistan’a uygulanır. Herkesin aksine Hindistan patent kanunu, patenti nihaî ürüne değil sürece vermeyi öngörmekteydi. Bu da Hintli ilaç firmalarının önünü açar. Hint ilaç sektörünün, batılıların fiyatları karşısında âdeta sembolik bedellere ilaç üretmeye başlamasına daha fazla tahammül edemezler. Önce 1 Ocak

İş Ahlakı - Performans İlişkisi

Çalışanların, işe zamanında gelmek ve işten zamanında ayrılmak, işi zamanında bitirmek, işletme malzemelerini kişisel amaçlar için kullanmamak, görevlerini başkalarına yüklememek, başkalarını rahatsız edecek ve işlerini aksatacak davranışlarda bulunmamak (Aras, 2001, s. 44) gibi ahlaki tutum ve davranışlarının da örgütsel sonuçlara olumlu katkılarda bulunacağı söylenebilir. İş ahlakı ile performans ilişkisine dair birçok çalışma yapılmıştır. Genel olarak, ahlaki ilkelere sahip insanların performansları daha yüksek olmaktadır (Zaim, 2013, s. 194). İş hayatında örgütsel sonuçları en çok etkileyen ahlaki özellikler, dürüst, güvenilir, adil, herkese eşit, tarafsız, sorumluluk sahibi, hukuka ve y

VİRÜS AİLESİ

-Kapı çalıyor! -Kim olabilir abla? -Bilmiyorum Timur sen dur, enişten açsın! -Bana ne ya Timur açsın, gençlere daha az bulaşıyormuş diyorlar! -Ay hiç açmasak mı? Çalar, çalar. gider. Sonra zili dezenfekte ederiz. Annem, babam, dayım... Altı üstü kapı çalındı ve hepsi birden delirdiler. Aslında bu delilik hâli yeni değil, haftalar oldu. Ne kadar oldu derseniiiiz... Düşüneyim. Tüh, keşke duvara çentik atıp gün saymayı bırakmasaymışım, bak hesap karıştı. 13 Mart günü Corona virüs salgını yüzünden okullar tatil edilmişti. Mayıs ayındayız... Aman Allah'ım, onca zamandır evde miyiz sahiden? Annem, babam, ben, dayım. Hep birlikte evdeyiz. Gece, gündüz, kahvaltı, ders, televizyon, kitap, güreş, top.

Yirmi Yedinci Gece ve Günü

Asr-ı saâdetten günümüze kadar bütün ümmetin, camilerde kalabalık cemaatlerle bu geceyi ihyada ittifak etmeleri, hiç şüphesiz ki Kadir Gecesi olarak en ümitli gecenin bu gece olduğunun delilidir. Nitekim İbni Omer (Radiyallahu Anhuma)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Kadir Gecesini yirmiyedinci gecede arayın." (Abd ibni Humeyd, no: 791. Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no: 4808, 8/426, Suyûti, ed-Dürru'l-mensûr, 15/558) Muâviye ibni Ebi Süfyan (Radiyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifle Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Kadir gecesi yirmi yedinci gecedir" (Muhammed ibni Nasr, sh:106, Dürru

Tanzanya Başkanı'nın zekası test kitlerindeki büyük skandalı ortaya çıkardı

Tanzanya Başkanı John Magafuli, coronavirüs (SARS- Çov-2) test kitleri ile ilgili bir skandalı ortaya çıkardı. Tanzanya Başkanı John Magafuli zekası ile birilerini geride bıraktı. Coronavirüs (SARS- Çov-2) test kitlerinin ülkesine ithaline izin verdi. Sadece Tanzanya otoriteleri tarafından uygulanması yönünde talimat verdi. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) güvenmedi ve laboratuvarlara sahte test örnekleri gönderdi. İnsandan olmayan örnekler topladılar. Keçi ve papav meyvesi gibi. Testlere insan isimleri, yaş ve cinsiyet etiketlendi ve laboratuvara gönderdiler. Testlerden bazıları; bir keçi, bir meyve pozitif yani virüs taşıyor çıktı. BAŞKAN'NIN YORUMU : 'BİR ŞEYLER DÖNÜYOR' Bu gerçeklerin ardında

İslam'da Milliyetçilik Var Mı?

Ey Müslümanlar topluluğu! Allah’tan sakının, Allah’tan sakının! Ben henüz aranızda iken, bahusus Allahü Teâlâ size selamet yolunu gösterdikten, sizi İslam ile şereflendirdikten, İslam sâyesinde sizdeki cahiliye hallerine nihayet verdikten, İslam sayesinde sizi küfürden kurtardıktan sonra cahiliyet dâvâsıyla eski haliniz olan küfre mi dönmek istiyorsunuz? Arapların tarihini bilenler, Cahiliye devrinde Evs ve Hazrec kabilelerinin arasındaki husumetin düşmanlığın şiddetini bilirler. Resûl-i Ekrem efendimize nübüvvet gelmeden[kendisine nübüvveti bildirilmeden] önce bu iki kabile yine birbiriyle çarpışmışlar, Buas denilen yerde gerçekleştirdikleri kanlı bir savaştan sonra barış antlanması imzalam

Kâbusun Adı: COVID 19

Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüs çok hızlı şekilde tüm dünyaya yayıldı. Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyona yaklaşırken, virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini geçmiş durumda. Virüsün ortaya çıkması, pandemi ilan edilmesi ve Mayıs ayına kadar gelen süreçte neler yaşandı? Tarihte bugünler yerini nasıl alacak? İşte virüsün yayılım hızı… 12 ARALIK 2019 Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde bir virüse yakalanan ilk hastalar ortaya çıktı. 31 ARALIK 2019 Çin’de yayılan bir akciğer hastalığıyla ilgili alarma geçildi. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile temasta bulunan 27 kiş

Kumandanın Birkaç Sözü

"Her ilim bir marifettir, her marifet de bir ilim!"... Büyük İslâm velisi böyle buyuruyor!.. Mücerret mânada "ilim", "bilme" demektir... "Bilme"nin hakikati de, feraset ve anlayış, basiret ve kavrayışta... Bunun uç noktasında da, şiir idraki var.. Ve insanın bilgilenme süreciyle eş değer olan hürriyetin sonsuzluğunca sonsuz hayret!.. İnsan idrakinin hedeflediği veya idrake kendini empoze eden her meselenin malzemesi, neticede idrak keyfiyetinin topladığıdır; ve maruf mânâsıyla ilim de, bu malzemenin sistematize edilmiş şeklidir... Umumiyetle bilinmeyen husus ise, ilmin gayesinin o mevzuda idraki geliştirmek için olduğu!.. Bir ilimde sadece malûmattar olmakla kalInan nokta, Abdülhakim Arv

Türk STK'ler Girit'in iadesi için dava açmaya hazırlanıyor

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, hukuken Türkiye'ye ait olduğunu düşündükleri 12 Ada, Girit, Libya, Musul - Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açmaya hazırlanıyor. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Muğla kıyılarının 180 kilometre açığında Venedik hakimiyetinde bulunan Girit, 24 yıl 4 ay 16 gün süren büyük bir savaşın ardından 27 Eylül 1669'da Osmanlı donanması tarafından fethedildi. Türklerin adayı alması Rumlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Venediklilerin kapattığı Ortodoks kiliseleri hemen açıldı. Adaya Türkiye'den getirilen çiftçi, esnaf aileler yerleştirildi, camiler, medreseler, köprüler, kütüphaneler, çeşmeler yapıldı. Bu özgür

Deli’rtilmenin Hikâyesi

Oyun 1930 senesi İstanbul’unda geçer. Sultan Abdülhamid devrinde şuur kaybı yaşayan Mâruf Bey 1930 senesinde iyileşir. 21 senelik şuur kaybından dolayı bu zaman zarfında yaşanan hiçbir şeyi hatırlamaz. Doktoru Mâruf Bey için ailesini ikaz ederek “Her şeyi birden söylemeyin, alıştıra alıştıra anlatın. Aksi halde şoka girerek tekrar şuurunu kaybedebilir” der. Ailesi bu duruma çözüm olarak, Mâruf Bey’i evden dışarı çıkarmama kararı alır. İyileşme süreci tamamlanıncaya kadar Mâruf Bey ev gözetiminde tutulacaktır ancak bu durumda yaşayacağı şoklar aile tarafından hesaplanamaz. Tam bu noktada dikkatinizi karakterimizin yazar tarafından özellikle tercih edildiğini düşündüğüm ismine çekmek isterim.

Join my mailing list