226 yıllık caminin sıvasının altından duvar motifleri çıktı

Elazığ'da tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii'nin restorasyonu sırasında, üzeri sıvayla kapatılmış 18. yüzyıla ait motifler ortaya çıkarıldı. Duvar motiflerinin arasında Mühr-i Süleyman ve kalem işi bezemeler öne çıkıyor.

Osmanlı döneminde 1794 yılında cami, medrese, şadırvan, kütüphane ve çeşmeden oluşan, külliye şeklinde inşa edilen ve ibadethane olarak hizmet veren Elazığ'daki Yusuf Ziya Paşa Camii'nin restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor.

Restorasyon çalışmasında, 18. yüzyıl Osmanlı kültür ve sanatını yansıtması bakımından büyük önem taşıyan motifler ve kalem işi bezemelerin, yıllar önce sıva ile kapatılarak üzerlerine orijinallerini yansıtmayan kopyalarının yapıldığı, kimilerinin ise tamamen kazınarak yok edildiği tespit edildi.