Dört Dirhem

"Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikâr (Hak yolunda) harcayanlar (yok mu?), işte onların, Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur, onlar mahzun da olacak değillerdir.”

Hz. Ali’nin elinde dört dirhem parası vardı. Birini gizli, öbürünü açık, daha öbürünü gündüz, sonuncusunu da gece sadaka verdi. Bu hâdiseyi haber alan Kâinatın Efendisi, bu dört veriş tarzının sebebini ondan sordular:

-Yâ Ali! Neden böyle yaptın?

Hz. Ali’nin dudakları dudakları bir ay gibi gerildi:

-Ey Allah’ın Resûlü, dedi, birinden biri kabul edilir ümidiyle!..

Onun bu hâlis niyeti İlâhi fermanla müjdelendi:

-Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikâr (Hak yolunda) harcayanlar (yok mu?), işte onların, Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur, onlar mahzun da olacak değillerdir.” (Bakara sûresi, 274. Ayet)

Allah bizleri de gece ve gündüz, gizli ve aşikâr veren kullarından eylesin…