Allah Teala'nın Kullarına Nimetleri Çoktur

"Eğer Allah'ın bunca nimetini teker teker sayma kalkarsanız bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalim ve çok nankördür."

Allah Teala'nın kullarına nimetleri pek çoktur, beşerin bunları sayabilmesi, hakikatlerini idrak edebilmesi mümkün değildir. Çünkü nimetler çok olmak yanında sürekli olarak bizlere ikram edilmekte, kolayca elde edilmekte, her nimetin ardından Allah'ın başka bir nimeti gelmekte ve insanların bu nimetlerden istifadesi farklı farklı olmaktadır.


Rabbimiz ne de güzel ferman buyurmuştur:


"Eğer Allah'ın bunca nimetini teker teker sayma kalkarsanız bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalim ve çok nankördür."


Nimetler asıl ve füru (asıllara bağlı, dal, şube) diye iki kısma ayrılır. Nimetlerin fürularına misal olarak şunları zikredebiliriz: Geniş bilgi sahibi olmak, vücut endamının yerli yerinde olması, mal-mülk sahibi olmak, nafile ibadetlere devam etmek, gece ibadete kalkmak, Kur'an'ı çokça okumak, Allah Teâlâ'yı zikretmek, yüzdeki (bıyıkları kısaltmak, sakalı uzatmak), ellerdeki (tırnakları kesmek) ve diğer azalardaki fıtri sünnetleri uygulamak, insanlarla buluşmadan önce koku sürünmek, karşılaşınca musafaha etmek, mescide sağ ayakla girmek, sol ayakla çıkmak, halka zarar verecek şeyleri yoldan uzaklaştırmak ve benzeri sünnetler, müstehab ameller ile bazı mükellefiyetler. Arif olanlar için füru nimetler çok büyük ihsanlardır, ikramlardır.


Nimetlerin asıllarına gelince, bunlar da sayılama yacak kadar çoktur. Bunların ilki Allah Teâlâ'ya iman etmek ve O'nun katından gelenlere inanmak, Allah Teâla'nın farz kıldığı ve emrettiği şekilde bunların gereğini yerine getirmektir.


Sıhhat ve afiyet de nimetlerin asıllarındandır. Sıhhatin yerinde olmasından murat gözlerin, kulakların, aklın ve azaların selamette olmasıdır. Bunları insanın hareket kabiliyetini temin edip vücudundan istifade etmesini sağlayan azalardır.


İlim nimeti de nimetlerin asıllarındandır ve çok büyük bir nimettir. İnsanlığın yükselmesi, hem dünya hem de ahiret saadeti buna bağlıdır. Bu yüzden çok kıymetli bir ihsandır. Nasıl olursa olsun ilmi elde etmek bir nimet, ondan istifade etmek bir nimet, faydalandırmak bir nimet, ilmi ebedîleştirmek ve gelecek kuşaklara nakletmek de ayrı bir nimettir. Aynı şekilde ilmi insanlar arasında yaymak da bir nimettir. İlmin nimet olan yönleri saymakla bitmez.


...


Kaynak: Abdülfettâh Ebû Gudde, Zamanın Kıymeti, Otto Yayınları, s. 10-11, Ankara, 2018.

4 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tufan Öncesi