Doğru Türkçe Rehberi

Aziz Genç!

Mukaddes kitabının yazılamadığı “Lâtin Harfleri” senin millî yazın olamaz!..

Aziz Genç!.. Bir İslâm münevveri olduğun iddiası ile ortaya çıkmadan önce sağdan sola yazıp okumasını öğren!.. Dâvâ adamı olmak yolunda ilk atman gereken adım budur. Zira “İslâm Harfleri” Kur’an dünyasının kültür hazinelerine açılan kapının yegâne anahtarıdır!.. Mukaddes kitabının yazılamadığı “Lâtin Harfleri” senin millî yazın olamaz!.. İslâmcı cephenin düşmanlarına vurabileceğin en ağır darbe İslâm yazısını yaşatmandır. Zira o mübârek yazı sırf Kur’ânî hâkîkatler âlemine açılan kapıyı kapamak için değiştirilmiş ve yasaklanmıştır!.. Aziz Genç!.. İslâm yazısının ilgâsı ve güzel Türkçe’mizdeki tahrîbât büyük ve azametli devletimizin mübârek ecdâd kanları ile yoğrulmuş yirmi milyon kilometrekareden ziyâde olan topraklarını kaybetmemizden daha büyük bir felâkettir!.. Aziz Genç!.. Güzel Türkçe’mize sûikasd, umûmî mânâsıyla İslâm’a sûikasdin bir cüz’üdür!.. Unutma ve afvetme!. Afvetme ve fiiliyatta bu suikasdin hâinler veya gâfiller kadrosu içinde yer alma!.. Kullandığın lisan bir âlâmet-i farika gibi senin Müslümanlığını haykırsın!.. Aziz Genç!.. Belki üzerinde lâyıkı ile durup düşünemediğin için bugüne kadar “İslamcı olmak”la “uydurma kelimeleri kullanmak” arasındaki tezadı kavrıyamamış olabilirsin!.. Unutma ki, hatâdan dönmek bir fazilettir ve sen henüz öğrenme safhasındasın!. Şahsiyetli olmanın bâzan da akıntıya karşı gitmeyi îcâb ettireceğini unutma!.. Aziz Genç!.. Dünya’ya bir cihan devletinin vârisi tabiîsi olduğun şuuruyla bak!.. Redd-i mîras ederek soysuzlaşmayı tercih etmiş olanlardan seni ayıran bu şuurun düşünce ve hareketlerine asalet, ciddiyet ve âlemşümul bir alâka sûretinde aksedişi, İslamcı şahsiyetinin en kâmil ifâdesi olsun! Sevk-i kaderle o azametli devletin ufukta belirmeye başlayan ba’sü bâdel mevtinden gâfil olma!.. Âlem-i İslâm seksen yıldır başsızdır. Cenâb-ı Hak bizim yerimize bir tâyin yapmayarak o şerefli makamı asıl sahibi için boş bekletmektedir. Bunu gör ve müstakbel vazifene liyâkat kazanma yolunda ihmalkâr davranma!.. Ey, bir yabancı dili öğrenmek için para ve zaman olarak her fedakârlığa katlanan, Aziz Genç!.. Biraz da kendi öz lisanını öğrenmek için gayret sarf edemez misin?!. Aziz Genç!.. Nihâyet birkaç yüz, târih mirâsı kelimeyi öğrenmek zahmetine katlanamadığın için, millî ve dînî edebiyatımızın engin tefekkür ve tahassüsler âlemine açılabilmek bahtiyarlığından mahrum bulunmaktasın!.. Seni o feyizli menbalardan uzaklaştıranları hüsrana uğratmalısın!.. Aziz Genç!.. Kurumakta olan nâdide çiçeklere su verip hayâta döndürmek nev’inden bir gayret ve isti’cal ile henüz unutulup anlaşılamaz hâle gelmeden İslâm irfanının malı olan kendi kelimelerimizi kullanmak husûsunda bir inat, ısrar ve prensip sâhibi olduğunu göstermelisin!.. Eğer bu sapık cereyâna sistemli bir karşı koyma hâlinde olmazsak, yarın çocuklarımız “hayat” gibi, “cevap” gibi, “gâye” gibi sayısız kelime için lûgatlara bakmak mecbûriyetinde kalacaklardır!.. Kaynak: Mısıroğlu, Kadir, Doğru Türkçe Rehberi Yahud Bin Uydurma ve Batı Menşe’li Kelimeyi Boykot, Sebil Yayınları, 8. Baskı, İst., 2016.

16 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör