Görmek Mümkün Olsaydı

"Dünyada bana bakmak, beni görmek mümkün olsaydı, cemalimden perdeyi kaldırırdım! Bu suretle beni görenler, benden gayrı hiç bir varlığın sevilemeyeceğini anlarlardı ve kalblerinde benim aşkımdan başkasını taşıyazmalardı..."

Bir kadın Cüneyd (k.s.)'e gelip:


-Kocam, üstüme evlenmek istiyor, dedi...

-Dörde kadar evlenmek, hiç şüphe yok ki onun hakkıdır!

-Bir yabancının namahreme bakması caiz olsaydı; yüzümü açıp sana gösterirdim. Benim gibi güzel hanımı olan adamın başka bir kadınla evlenmesi doğru olup olmadığını o zaman anlardın.


Cüneyd (k.s.) bunu duyunca düşüp bayıldı. Ayılınca neden bayıldığını sordular. Şu cevabı verdi: