Günahını Küçümseme, Gözünde de Büyütme

Ucb ehli (kendini beğenenler) daima nefslerine bakarlar ve ibadetlerini önemseyip büyük görürler. Günah işleyenler ise her zaman korku ve ümit arasında dönüp dururlar. Kul ile Rab arasında en büyük perde ucbdur. Ucbun tek engelleyicisi günahkârlık düşüncesidir. Çünkü kendini beğenmek insanı Rahman yanından isyan vadisine, günahkârlık düşüncesi ise isyan vadisinden affa ve Rahman tarafına çevirir. Ucb nefs ve heva yönüne, günahlar Mevlâ yanına meyletmenin sebebidir.

Ey günahkâr, günahını hüsnüzannını engelleyecek derecede gözünde büyütme. Ârifler Hakk'ın af ve keremine karşı günahlarını küçük görürler.


Hüsn-i zandan Hazreti Hakk'a seni men' etmesin

Cürmü isyânın ne rütbe olsa da zenb-i kebîr


Mârifetle kalbini te