İmam Şâfiî'den Ahlâk Dersi

Ey Yunus, hatadan nefret et ama hataya düşenden nefret etme.


İmam Şafii, talebelerinden Yunus ile müzakere yaptığı bir meselede ihtilafa düşer. Öyleki talebesi öfkesinden dolayı dersi terk eder ve evine gider. Akşam olunca Yunus kapısının çalındığı ne fark eder. Kim o?' der. Kapıdaki kişi, 'Şafii' der. Yunus, kapıyı açar ve İmam Şafii'nin kapıda beklemekte olduğunu görür ve hocasının ayağına kadar gelmesine şaşırır. İmam Şafii kapıyı açan talebesi Yunus'a şunları söylemiştir: 1- Ey Yunus, bizi birleştiren yüzlerce mesele dururken bir mesele mi bizi ayıracak? 2- Ey Yunus, yaptığın ve üzerinden geçtiğin köprüleri yıkma! Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir! 3- Ey Yunus, hatadan nefret et ama hataya düşenden nefret etme. 4- Bütün kalbinle günaha öfkelen ama günahkara acı, ona merhamet göster. 5- Ey Yunus, sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster. 6- Ey Yunus görevimiz, hastalığı tedavi etmektir, hastayı yok etmek değil.