İmam Şâfiî'nin Salavatı

Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem] seni zikredenlerin zikrettiği, gâfil olanların da gafil olduğu müddetçe salâtü selâm eyle.

İsfahânî (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir:


"Resûl-i Ekrem'i [sallallahu aleyhi vesellem] rüyamda gördüm. Kendisine amcasının oğlu İdris eş-Şâfiî'yi (İmam Şâfiî) sordum. Şöyle buyurdu: Onun hesaba çekilmemesi için Hak Teâlâ'dan rica ettim. Bunun üzerine,


"Yâ Resûlallah, bu şerefe nasıl nail oldu?' diye sordum. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:


Zira o bana öyle bir salavat getirirdi ki hiç kimse bana öyle bir salât getirmemiştir. O'na,


Ya Resûlallah! O salavat hangisidir?' diye sordum. Hz. Peygamber [sallalahu aleyhi ve sellem], İmam Şafi'nin hayatında devamlı okuduğu salavatı okudu. Salavat şudur:

"Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin küllemâ zekerehü-z-zâkirûne ve salli alâ seyyidina Muhammedin küllemâ gafele an zikrihi'l-gâfilûn"


(Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem] seni zikredenlerin zikrettiği, gâfil olanların da gafil olduğu müddetçe salâtü selâm eyle).


Şu mana da verilebilir:


"Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem], onu hatırlayanların her hatırlayışında ve onu yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salât eyle."


Ebü'l-Abbas ibn Mindîl, İmam Şâfiî'yi vefatından sonra rüyasında gören birinin Allah'ın kendisine nasıl davrandığını sorduğunu, onun da cevaben bu salavatı devamlı okuması sebebiyle Allah'ın kendisini bağışladığını söylediğini naklettiği haber vermektedir.*


*Sehâvî, el-Kavlü'l-Bedî fi's-Salâti ale'l-Habîbi'ş-Şefî, s.467.


Kaynak: Önlüer, Siraceddin, O'nu Selamlamak Salâtü Selâm Getirmenin Faziletleri, Semerkand Yayınları, s. 77-78, İstanbul, 2014.98 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tufan Öncesi