İslam Terakkiye Manidir

Vahye bağlı olarak gelişen İslam aklı, "her ne pahasına olursa olsun ilerlemenin" son derece yanlış bir şey olduğunu net şekilde savunur. Sadece ilerlemek adına kitle imha silahı üretemezsiniz mesela. Çünkü İslam'da amacınızın meşru olması asla yeterli değildir. Aynı zamanda kullandığınız aracın da meşru olması şartı vardır. Bugün kendisine "Müslüman" diyen pek çok insan ya da yapının "terakkiperver bir iştiha" ile hemen her aracı meşrulaştırdığını hayretle müşahede etmiyor muyuz? İslam aklı yerine pozitivist batı aklını kullanmaya bayılan bazı hocalar için vahiy sadece "kullanışlı bir malzeme" değilse nedir?

Memleketlisi Fransızlar tarafından filozof diye anılır, ancak dünyanın geri kalanında daha çok siyaset teorisi ile ilgili yazdıkları heyecan verici bulunmuştur. Ortalamanın epey üzerinde bir zekası olduğu su götürmez. Entelektüel birikiminin hayranlık verici olduğu da... Ernest Renan'dan söz ediyorum. Hani şu "İslam terakkiye manidir" sözünü söyleyen adamdan.


Namık Kemal başta olmak üzere Türkiye'de okur-yazarlar Renan'ın bu sözünü epeyce tartışmışlar, çürütmeye çalışmışlardır. Sonuç olarak Mehmet Akif dahil, görebildiğim kadarıyla İsmail Kara ile Dücane Cündioğlu dışında kimse "evet, adam haklı! İslam terakkiye manidir" dememiştir.


Hatta Kazım K