Kalbin Tedavisi Allah'ın Zikriyle Olur

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin inci sözlerinden bir demet paylaşmak istiyoruz sizlerle.

• Herkes Cenab-ı Hakk'ın kulu değildir, mahlukudur. Hakiki kul olan, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini kamilen ifa eder ve nehiylerinden külliyen sakınır. İşte kul budur. Yoksa gaflet ile vakit geçiren, ibadet ve taate ehemmiyet vermeyen kimseler, kul olamazlar.


• Şefkatli bir babaya isyan eden evlada mecnun derler. Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hakk'in emirlerine muhalefet eden kişiye ise ne söylense azdır!


• Bedeni hastalıklardan şifayab olmak için bir tabibin teşhis ve tedavisine ihtiyaç olduğu gibi, kibir, haset, dünya sevgisi gibi kalbi hastalıkların tedavisi için de bir manevi tabibin tedavisine daha fazla ihtiyaç olduğu hakikatinden gaflet edilmemelidir.


• Būtün düşmanlar iyilik edince dostluğa döner, fakat nefs asla dost olmaz! Ona n