Kalbin Tedavisi Allah'ın Zikriyle Olur

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin inci sözlerinden bir demet paylaşmak istiyoruz sizlerle.

• Herkes Cenab-ı Hakk'ın kulu değildir, mahlukudur. Hakiki kul olan, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini kamilen ifa eder ve nehiylerinden külliyen sakınır. İşte kul budur. Yoksa gaflet ile vakit geçiren, ibadet ve taate ehemmiyet vermeyen kimseler, kul olamazlar.


• Şefkatli bir babaya isyan eden evlada mecnun derler. Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hakk'in emirlerine muhalefet eden kişiye ise ne söylense azdır!


• Bedeni hastalıklardan şifayab olmak için bir tabibin teşhis ve tedavisine ihtiyaç olduğu gibi, kibir, haset, dünya sevgisi gibi kalbi hastalıkların tedavisi için de bir manevi tabibin tedavisine daha fazla ihtiyaç olduğu hakikatinden gaflet edilmemelidir.


• Būtün düşmanlar iyilik edince dostluğa döner, fakat nefs asla dost olmaz! Ona ne kadar iyilik edersen et, o daha çok azar ve azılı düşman olur, onunla cihad ve mücadele de gittikçe zorlaşır. Bu sebeple nefisle cihad, en büyük harptir ve bu hepimize farz-ı ayndır.


• Gerçek haya, Cenab-ı Hakk'ın menettiği günahları, kimsenin olmadığı yerde, "Cenab-ı Hak işitir, görür, bilir..." diye iman ederek terk etmektir.


• Mü'min, içindeki düşünce ve emelleri başkası işittiğinde mahcub oluyorsa, o hakiki mü'min değildir.


• İbadetlerin en faziletlisi, Allah'ın dostlarına dostluk ve düşmanlarına düşmanlık etmektir. (Layıkına muhabbet, müstahakkına nefret.) Zira böyle davranabilmek, halis muhabbetten kaynaklanır.


• Bir ağacın kökünde çürüklük varsa, onun alameti dallarında ve yapraklarında belli olur, meyvesinde görülür. Kalpte de hastalık, çürüklük olursa bedenin her uzvunda ve her işinde onun eseri ve zararı görülür. Onu tedavi etmek lazımdır. Kalbin tedavisi, ruhun mensub olduğu Allah'ı zikretmekle yapılır. Kalbin hastalığı, zikrullah ile temizlenir.


Kaynak: Genç Dergisi, s. 29, sayı 171, Aralık 2020.

29 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Join my mailing list