Mahremiyet ve Sosyal Medya

‘’Görünür olmak daha fazla göz tarafından denetlenmeyi göze almak demektir’’.


Fatma Barbarosoğlu

Mahremiyet evrensel bir değerken bugün ne yazık ki bu değer hızla yok edilmektedir. “Mahrem” kelimesi samimi, içli dışlı, herkes tarafından bilinmemesi gereken, harem, gizli şey anlamına gelir. “Mahremiyet” de, kişilerin yalnız başlarına kalabildikleri ve başkalarıyla hangi koşullarda ilişki ve iletişim kuracaklarına kendilerinin karar verebildikleri özel bir alandır. Mahrem kelimesi haramla aynı kökten geliyor. Bizim dinimiz insanın mahrem alanına özel bir önem atfeder. Mahremiyet bizim perdelerimizdir. Evlerimizde pencerelerimize taktığımız perdeler bizi güvende hissettirir. Bu evlerimizin mahrem alan olduğunu da gösterir. Perdelerimiz hala var fakat evlerimizin perdeleri sosyal medya ile herkese açılıyor. Özel anlar, özel yerler, özel kişiler sosyal medyada sergileniyor. Bill Gates’in işletim sistemine WİNDOWS-pencereler adını vermesi manidar değil mi? Sosyal medya hem dışarıyı gözleyebildiğimiz hem de içeriyi rızamız dahilinde gösterebildiğimiz bir pencere. Sosyal medya mecralarında mahremiyetin tüketilmesine izin vermeyelim. İlk başta iletişim kurma, resim, fotoğraf, video ve özel bilgilerin paylaşımı olarak başlayan süreç, insanların kendileriyle ilgili mahrem bilgileri paylaşmasıyla devam ediyor.


Modern dünya mahremiyet kelimesini ortadan kaldırmaya çalışıyor ne y