Muhafazakârlık

Bizim muhafazakarlığımız, liberal, sosyalist ve muhafazakâr gruplandırması içinde yerini alan ve yeni veriler ve değişimler karşısında direnen "mevcut-statükocu" mânâda muhafazakârlık değil, ölçüden kıl kadar taviz vermeme mânâsına muhafazakârlıktır ki sonsuza açık bir tekâmülcülüğü belirtir.

Muhafazakârlığın mânâsı ve değeri mevzuuna göre değişir... Bellibaşlı üç husus çerçevesinde hülâsa edersek:


Birincisi... Bir toplumdaki sosyal-siyasi (liberal-sosyalist-muhafazakârlık) gruplama içinde, ne olursa olsun değişimlere direnen ve her yeni durumda "mevcutta-statükoda" kalan.


İkincisi... Aynı düşünce içinde, değişimler karşısında tekâmülcü ve ihtilâl-inkılâpçıya karşı mevcutçu kafa.


Üçüncüsü... Bağlı olunan düşünce ve hayat tarzında tavizsizlik.