Nefsi Kırma

Kalbin Hakkın zikriyle güçlenip pekleşince, nefs-i emmâren seni günaha sürükleyemez olur.

Evlâdım, hakiki yüceliğe ermek istiyorsan, kapa sen kendine rahatlık kapısını!


Rahatlık kapısını kendisine kapatan kimse, önünde ebedî huzur ve saadet kapısının açıldığını görür.


Bu âlemde Allah'tan gayrısını arzulayandan daha sapkın kim vardır? Kardeşim, bırak sen şanı, şöhreti de, kendini Hakk'ın huzuruna lâyık kul eyle!


Makam, mevki ve şan peşinde kendini tüketen, alçalır ve bayağılaşır; senin tek hırsın o ilâhî dergâha yaklaşmak olsun!


Şan ve şöhret seni alçalmalara ve horluklara götürür, çünkü onlar, kendilerini puta taparcasına sevmeye yöneltirler.


Azgın nefsi zayıflatmanın ve ona boyun eğdirmenin yolu, onun arzu ve isteklerini reddetmenden geçer. O çılgın nefsini ancak böyle dizginleyebilirsin.


Kalbin Hakkın zikriyle güçlenip pekleşince, nefs-i emmâren seni günaha sürükleyemez olur.


Kendi varlığını Var Edene güvenip teslim olan kimse, bu dünyada bir lokmaya kanaat eder.


Günlük rızkınla yetinmeye bak, eğer azığın yoksa boynunu bükerek sadece Allah'tan dile onu!


Kaynak: Ferîdüddin Attâr, Pendnâme, Sufi Kitap Yayınları, s. 38, Mart 2019.

13 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Join my mailing list