Nefsi Kırma

Kalbin Hakkın zikriyle güçlenip pekleşince, nefs-i emmâren seni günaha sürükleyemez olur.

Evlâdım, hakiki yüceliğe ermek istiyorsan, kapa sen kendine rahatlık kapısını!


Rahatlık kapısını kendisine kapatan kimse, önünde ebedî huzur ve saadet kapısının açıldığını görür.