Niye Devamlı Hayır Yapıyormuş?

Bir insan bir evden, diğer eve taşınırken, evvelki oturduğu evde bir şey bırakmak ister mi? Biz de mal ve servetimizi, yakında taşınacağımız ahiret evimize gönderiyoruz.

Sehl bin Abdullah-ı Tüsteri Hz.leri, çevresine çok para dağıtır, devamlı hayr ve hasenat yaparlardı. Onun bu derece hayra düşkünlüğünü, cömertliğini aşırı bulanlar, kendisine öğüt vermeye kalkıştılar.


Sehl Hz.leri, kendisini hayır işlerinde kısıtlamaya kalkan bu dostlarına şu cevabı verdiler:


- Bir insan bir evden, diğer eve taşınırken, evvelki oturduğu evde bir şey bırakmak ister mi? Biz de mal ve servetimizi, yakında taşınacağımız ahiret evimize gönderiyoruz.


Cömertlik


İhtiyaç Sahibi İnsanlara Karşı Eli Açık, Yardımsever Ve İyiliksever Olmalıyız


Cömertlik, insanlara ihtiyaçlarını bildirmelerine meydan vermeksizin kendiliğinden yardım etmek, lütuf ve ihsanda bulunmak demektir.


Malı olmayan kimse kanaatkâr, malı olan kimse ise cömert olmalıdır.


Cömertliğin zıttı, hisset, yani, cimriliktir. Cimrilik, Allah'ın ihsanına lâyık ikramda bulunmamak, sahip olduğu imkânların üzerine oturup şükrünü edâ etmemektir.


Peygamberimiz cömertlik ve cimrilik üzerine şunları söylemişlerdir:


"Cennet cömertlerin yeridir, cimrilerin değil."


"Cömertlik, kökü cennette olan bir ağaçtır. Kim o dala yapışırsa dal onu köke, yani, Cennete götürür. Cimrilik de, kökü Cehennemde olan bir ağaçtır. Kim o dala yapışırsa, dal onu köke, yani, Cehenneme götürür."


"Cömert Allah'a yakındır, cimri ise uzaktır."


"Cömert kimselerin yiyeceği şifadır. Cimri kimselerin ise, hastalık..."


"İki haslet vardır ki, Allah Teâlâ onları sever, iki haslete de buğz eder:


Sevdiği hasletler, cömertlik ve güzel ahlâktır.


Sevmediği hasletler de, kötü ahlâk ve cimriliktir."


"Allah Teâlâ bir kulunun iyiliğini dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte hizmet ettirir."


"Allah Teâlâ'nın bir takım kulları vardır ki, insanların yararına harcamak üzere, Allah onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik edenler olursa, o serveti, onlardan alır ve başkalarına verir."


Cömertlik, israf ve cimrilik arasında bir yol olup, gereği kadar harcamak, gereğinden fazlasını tutmaktır.


Kur'ân'da bu husus, şu şekilde ifade buyurulmuştur:


"Onlar sarfettikleri zaman, ne israf ederler, ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar." (Furkan, 68)


İsraf, harcamada sınırı aşmaktır. Cimrilik ise, gerekli olanı kısmaktır.


Kaynak: Dikmen, Mehmet, İslâm Ahlâkı (100 Altın Kural), Cihan Yayınları, s. 237-239, İstanbul, 2014.

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tufan Öncesi