Osmanlı Tıbbının Altın Kuralı "Az Ye"

Az yemek bir yandan bizi hastalıklardan korurken bir yandan da sağlık kalitemizi artırmamıza yardımcı olur. Nihayet dergisinden Merve Akbaş'ın Prof. Dr. Ayten Altıntaş'la yapmış olduğu söyleşinin kısa bir bölümünü istifadenize sunuyoruz. İyi okumalar...

...


İklim, yani çevresel faktörler, bağışıklığımızı etkiler mi?


Kadim tıbba göre temiz hava ve yaşanan yerler bağışıklık sistemimizi çok etkiler. Eskiden bir topluluk yeni bir beldeye yerleşecekleri zaman mutlaka hekimlerden yardım alıp öyle yer seçerlermiş. Bu âdet dünyanın her yerinde böyle imiş. Bu nedenle daha çok dağlık yerleri tercih ederlerdi. Daha önce de söydediğim gibi rüzgârların insan bedenindeki etkisini çok iyi biliyorlardı. Özellikle kuzey ve doğudan esen rüzgârları tavsiye ederlerdi. Doğudan esen saba rüzgârı çok makbuldü. Güneş de çok önemli idi. Evler doğuya açılır, güneşin evin her yerine girmesine dikkat ederlerdi. Temiz akar suyun içilmesini tavsiye ederlerdi. Yani kaynaktan fışkıran suyun temiz yerlerden akarak içindeki maddeleri havalandırarak akmasını önemsiyorlardı. Osmanlı'da bir y