Ramazanda Cömertlik

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ibadete yoğunlaşarak eşleriyle ilişkiyi keserdi.

1225. İbni Abbâs radıyallâhu anhümâ şöyle dedi:

“Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi. Onun en cömerd olduğu anlar da ramazan da Cebrâil’in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil aleyhisselâm, ramazanın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur’ân okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Cebrâil ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.”

Buhârî, Bedü’l-vahy 5, 6, Savm 7, Menâkıb 23, Bed’ul-halk 6, Fezâilul-Kur’ân 7, Edeb 39; Müslim, Fezâil 48, 50. Ayrıca bk. Tirmizî, Cihâd 15; Nesâî, Sıyâm 2; İbni Mâce, Cihâd 9.


1226. Âişe radıyallâhu anhâ şöyle dedi:

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ibadete yoğunlaşarak eşleriyle ilişkiyi keserdi.

Buhârî, Leyletül-kadr 5; Müslim, İ’tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmu’l-leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57.


Hadislerden Öğrendiklerimiz

1-Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi.

2-Efendimiz’in cömertliği ramazan ayında bir kat daha artardı.

3-Ramazan’da sâlih kişileri ziyaret etmek ve Kur’ân okumak çok sevaptır.

4-Kur’ân’ı ramazanda her zamankinden daha fazla okumak müstehaptır.

5-Ramazan’ın son on gününde her türlü iyilik ve ibadeti artırıp geceleri ihya etmeye çalışmak, Hz. Peygamberin izini takip etmek manasına gelir.

Not: Açıklama kısmı alınmamıştır.

Kaynak: İmâm Nevevî, Riyâzü’s Sâlihîn, Erkam Yayınları, s. 488-490, Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail. Lütfi Çakan, Prof. Dr. Raşit Küçük, İst., 2019.

5 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör