Süfyân-ı Sevrî

Şöyle dediği nakledilir:


- İşitip de amel etmediğim Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] bir tek sözü bile yoktur.


- Ey hadisçiler! Hadisin zekâtını veriniz, derdi. "Hadisin zekâtı nedir?" dediklerinde,


- Yirmi hadisten beşiyle amel etmeniz, derdi.

Süfyân-ı Sevrî (v. 161/778)


Din ve dindarlık tacı, zühd ve hidayet meşalesi, ulemanın şeyhi ve padişahı, eski âlimlerin dergâh hâcibi, devredip dur