Sekülarizm dînî: Modern Paganizmin zaferi

Zaman-mekân mesafesindeki sıkışmayla birlikte belirginleşen küreselleşme süreci, hem modernlikten, hem de postmodernlikten belli dinamikleri, duyarlılıkları harmanlayarak seküler Batı sivilizasyonunun tüm diğer kültürleri ve medeniyetleri terörize ederek ya fosilleştirdiği, ya da bütünüyle yok ettiği bir meydan okuma üretmesiyle sonuçlandı. Sonuçta, Levi-Strauss’un daha 1960’larda tek tip bir kültürün dünyaya hâkim olmasıyla birlikte “kurtarılması gereken kültürlerin çeşitliliği”dir diyerek adeta çığlık atarcasına dikkat çektiği bir ufuk daralması durumu zuhur etti.

Bir kültürden, bir de popüler kültürden söz edebiliriz.

Kültür, modernliği izah eder ve iyi özetler: İnsanın eseridir kültür; yapıp ettikleri, ürünü…


Popüler kültür ise hem postmodernliğin ifadesidir, hem de postmodernliğin anlam haritalarını ele veren en iyi alandır: Kültür'ün, özellikle de modern yüksek kültürün aksine, insan popüler kültürün eseridir ve esiridir. Popüler kültür, insanı yutar, hakikati yok sayar. Tek bir hakikat varsayar: Simülasyonlar: Hız, haz ve ayartı veren sığ, sahte ve yüzey kültürünün dalgalanmaları ve hem insanla, hem hayatla, hem de hakikatle dalga geçmeleri... Hem popüler kültürün ürünlerinin, hem de üreticilerinin.