Yalnız Kur'an ile Amel Etmek, Sünneti Reddetmek Peygamberimiz Tarafından Kınanmıştır

Kur'ân-ı Kerîm'de pek çok yerde, Allahu Teâlâ; “Namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın." demiş, bizlere emir buyurmuş! O namazın nasıl kılınacağını Resûlullah, hayatı boyunca bize gösterdi: "Abdest alın!" demiş, abdestin nasıl alınacağını Resûlullah'tan öğrendik. "Zekât verin!" dedi. Zekâtın ölçüsünü, şeklini, kimlere verileceğini, teferruatını, hep Resûlullah'tan öğrendik.

Sizden biriniz muhtemeldir ki beni yalanlayacak, koltuğuna yaslanmış olduğu halde benden bir hadis-i şerif kendisine ulaşıyor da diyor ki; "Resûlullah bunu söylemez, söylememiştir; sen bunu bırak Kur'an'da ne varsa ona uy!"*


Asâ ehadüküm en yükezzibenî. "Sizden biriniz muhtemeldir ki belki beni yalanlayacak!" Böyle bir ihtimal var, sakın öyle yapmayın.