Yeni Dünya Düzeninde Tıp ve İlaçlar

Yeni bir düzen beklentisi, aşı ve ilaç balonunun uçurulduğu bugünlerde, dev ilaç firmalarından siz hiçbir açıklama okudunuz mu? Okumazsınız, zira onlar konuşmaz, icraat yapar. Onların sözcüleri Bill Gates ve Dünya Sağlık Teşkilatı gibi paravan kuruluşlardır. Konuşup neden açık versinler ki, maşa kullanmak varken?


...


Söz konusu mafyatik uygulamaların en barizi, en etkileyici rakipleri Hindistan’a uygulanır. Herkesin aksine Hindistan patent kanunu, patenti nihaî ürüne değil sürece vermeyi öngörmekteydi. Bu da Hintli ilaç firmalarının önünü açar. Hint ilaç sektörünün, batılıların fiyatları karşısında âdeta sembolik bedellere ilaç üretmeye başlamasına daha fazla tahammül edemezler.


Önce 1 Ocak 1995’de Dünya Ticaret Örgütü’nü kurarlar. Bu teşkilatın asıl amacı, dünyadaki patent ve faaliyetleri denetlemek olup, ticaret ise bahanes